KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

Berita Terkini

Kependudukan

Jenis Kelamin
Penggambaran jumlah jenis kelamin dalam suatu daerah
Agama
Penggambaran jumlah pemeluk agama dalam suatu daerah
Pekerjaan
Penggambaran jumlah pekerjaan dalam suatu daerah
Tingkat Pendidikan
Penggambaran Perbandingan Tingkatan Pendidikan dalam suatu daerah
Kepemilikan KK
Penggambaran jumlah kepemilikan KK dalam suatu daerah
Kelompok Usia
Penggambaran kelompok usia dalam suatu daerah
Penyandang Disabilitas
Penggambaran jumlah penyandang disabilitas dalam suatu daerah

Kemiskinan

Kesejahteraan
Penggambaran Status Kesejahteraan Rumah Tangga & Individu
Status Tempat Tinggal
Penggambaran Perbandingan Tingkatan Kemiskinan dalam suatu daerah
Sumber Penerangan
Penggambaran sumber penerangan utama dalam suatu daerah
Bahan Bakar Masak
Penggambaran jumlah penggunaan bahan bakar masak dalam suatu daerah
Sumber Air Minum
Penggambaran sumber air minum utama yang digunakan masyarakat dalam suatu daerah
Fasilitas BAB
Penggambaran penggunaan fasilitas tempat buang air besar oleh masyarakat dalam suatu daerah

Keuangan

APBDes
Grafik ini menggambarkan APBDes, dengan membandingkan antara pendapatan, belanja, dan biaya
Pendapatan
Grafik ini menggambarkan Pendapatan pada APBDes, dengan membandingkan masing-masing jenisnya
Belanja
Grafik ini menggambarkan Belanja pada APBDes, dengan membandingkan masing-masing peruntukannya

Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM
Indeks Desa Membangun dalam suatu daerah

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Total Data RTLH
Total Data Rumah Tidak Layak Huni
Total Data: 109118
Intervensi: 14016
Sisa: 95102
Sisa Intervensi RTLH
Sisa Intervensi Rumah Tidak Layak Huni
Sisa Prioritas 1: 967
Sisa Prioritas 2: 28705
Sisa Prioritas 3: 65430
Sisa Intervensi Prioritas 1
Sisa Intervensi Prioritas 1
Sisa Prioritas 1 desil 1 & 2: 967
SISA PRIORITAS 1 DESIL 3 & 4 KOSONG
Sisa Intervensi Prioritas 2
Sisa Intervensi Prioritas 2
SISA PRIORITAS 2 DESIL 1 & 2 KOSONG
Sisa Prioritas 2 desil 3 & 4: 2
Sisa Intervensi Prioritas 3
Sisa Intervensi Prioritas 3
Sisa Prioritas 3 desil 1 & 2: 38814
Sisa Prioritas 3 desil 3 & 4: 112911

OMSPAN

RKUN ke RKUD
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKD
RKUD ke RKD